Privacybeleid

Puracos BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Puracos persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Doeleinden

De persoonlijke gegevens die u nalaat op onze site worden voor volgende doeleinden gebruikt:

·Het ontvangen van de Puracos newsletter met interessante aanbiedingen en weetjes op regelmatige basis.

·Het verschaffen van toegang tot het Puracos Beauy Professional Network waar u meer informatie omtrent prijzen, marketingmateriaal en door ons georganiseerde opleidingen kan vinden.

·Het aankopen van goederen via de Puracos webshop

Respect voor uw persoonlijke levenssfeer

Puracos begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook alles om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Puracos en zullen nooit doorgegeven worden aan derde partijen voor commerciële doeleinden. Uw gegevens zullen bij onze onderneming veilig bewaard worden en zullen enkel toegankelijk zijn voor de verantwoordelijke personen voor deze gegevens

U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële en marketingdoeleinden door een e-mail te verzenden naar info@puracos.com.

U kan toegang krijgen tot de persoonlijke identificeerbare informatie of gegevens, u kunt ze corrigeren, updaten en/of verwijderen en u kunt zich uitschrijven van de mailinglist. U kunt hiervoor ook een e-mail zenden naar info@puracos.com.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Puracos BVBA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

 

Wijzigingen

Puracos BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 maart 2012.

 

Contactgegevens

Puracos BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

Contactgegevens Puracos BVBA:

Fundusweg 10

GHISLENGHIEN

Tel.: 0032 (0)2 266 86 80

Fax: 0032 (0)2 266 86 89

info@puracos.com
Ondernemingsnummer: B.T.W. - BE 0462.485.211